در حال بارگذاری ...
این آموزشکده دارای دو رشنته مکانیک خودرو و متالوژی میباشد و از میان دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش دانشجو می پذیرد
تاریخ انتشار :
دوشنبه 19 مهر 1395

صفحه  1  از  1